Níquel 201

এখন চ্যাট করুন
পণ্যের বিবরণ

Wa tech táan planeando maan níquel 201 China níquel ku 201 fabricantes China yéetel Páaybe'en China, much ma' dude ti' Beall Industry Group, dotado u fábrica productiva, Táan k Mantats' meyjilo'ob.

GradeNi + CoCuSiMnCMgSFeOther
≥≤N299,980.0010.0030.0020.0050.0030.0010.0070.02N499.90.0150.030.0020.010.010.0010.040.1N699.60.060.10.050.10.10.0050.10.5N8990.150.150.20.20.10.0150.31DN99,350.06.02-.100.05.02-.10.02-.100.0050.10.35NY1 T'AANO'OB99.70.10.1-0.020.10.0050.10.3NY299.4. 01.100.1---.002-.010.10.6NY3990.150.2-0.10.10.0050.251NMg0.199.60.050.020.050.05.07-.150.0050.070.4NSi0.1999.40.05.15-.250.050.10.050.0050.070.5
Ti' máansaj óolal
Size (mm) Tolerance (mm).H8H9H10H11H12H134. 5≤Φ≤6. 00 leti'e' 0.0180 leti'e' 0.0300-0.0480-0 0750 leti'e' 0.1200,180 leti'e' 06.0 Φ≤100 leti'e' 0.0220 leti'e' - 0,0360 leti'e' 0.0580.090 leti'e' 00 leti'e' 0.1500-0.220Φ≤18 100-0.0270-0.0430 leti'e' 0.0700 leti'e' 0.1100,180 leti'e' 00 leti'e' 0.27018 Φ≤300-0.0330-0.0520,084 leti'e' 00-0.1300 leti'e' 0.2100-0.33030 Φ≤500 leti'e' 0.0390 leti'e' - 0,0620 leti'e' 0.1000.160 leti'e' 00,250 leti'e' 00-0.39050 Φ≤800-0.0460-0.0740 leti'e' 0.1200-0.1900 leti'e' 0.3000 leti'e' 0.460
80 Φ≤101. 60 leti'e' 0.0540-0.0870-0.1400-0.2200 leti'e' 0.3500-0.540Φ≤120 101,6


0-0.2200 leti'e' 0.3500-0.540120≤Φ0,250 leti'e' 00 leti'e' 0,4000.630 leti'e' 0


প্রতিক্রিয়া